28 Oktober 2018 – Perlunya menciptakan brand yang unik dan berkualitas sehingga melekat dihati warga sekolah, peserta didik, wali murid dan masyarakat umum.

Oleh karena itu kami mengajak seluruh warga SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo turut andil dalam pembaruan logo SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo agar seluruh warga SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo merasa memiliki dan bangga menjadi bagian dari SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo seutuhnya.

FILOSOFI :

PERISAI BERSUDUT 5

SMK M1TA berasaskan rukun islam dan selalu menjaga keutuhan semua warga SMKM1TA.

DAUN MELINGKAR DAN MENJULANG TINGGI

Menunjukkan Kerjasama antar warga SMKM1TA dalam menghantarkan peserta didik meraih cita-cita setinggi mungkin.

LAMBANG DIKDASMEN MUHAMMADIYAH

SMK M1TA merupakan lembaga pendidikan islam yang berdasarkan ajaran nabi Muhammad SAW.

BUNGA MELATI

Mempunyai arti kesejahteraan dan kesucian dengan harapan agar SMKM1TA menjadi lembaga pendidikan yang bisa mencetak lulusan sejatera dan suci dari perilaku buruk selama kehidupannya

WARNA BIRU

Sepertihalnya lautan & langit, SMKM1TA merupakan lembaga pendidikan yang kaya dan luas akan ilmu pengetahuan.

WARNA EMAS

Menggambarkan kejayaan, SMK M1TA bertekat untuk menjadikan peserta didik yang berjaya dikanca nasional ataupun internasional dalam berprestasi.